Rzeka Mleczka

Rzeka Mleczka jest prawym dopływem Wisłoka, o długości około 37 km. Powstała z połączenia dwóch potoków: Mleczki Wschodniej i Zachodniej, które mają swoje źródła na wzgórzach Pogórza Dynowskiego.

Językoznawcy uważają, że nazwa rzeki jest powiązana ze słowem „młaka”, oznaczającym mokradła ciągnące się wzdłuż jej brzegów. Historycy uważają jednak, że nazwa pochodzi od określenia „mleć”, mającego związek z licznymi młynami wodnymi istniejącymi w tej okolicy. Głębokość Mleczki waha się od 2 do 4 m bliżej Przeworska, natomiast od 0,5 do 2 m poza miastem. Szerokość dochodzi do 25 m. W zasadzie na całym odcinku dno rzeki jest muliste, a brzegi porośnięte trawą i wikliną. Mleczkę można podzielić na trzy odcinki: początkowo jest to mały górski potok, potem uregulowany kanał, a na końcu dzika rzeczka otoczona drzewami. Wody łowiska są dość czyste, o czym może świadczyć obecność w zbiorniku kiełbi – ryb wrażliwych na zanieczyszczenia chemiczne. Przy brzegach możemy się natknąć na bobrowe żeremia, możemy też spotkać wydry.

Mimo niewielkich rozmiarów tej rzeczki występuje w niej stosunkowo dużo ryb. Można tu spotkać jazie, okonie, klenie, karasie, leszcze oraz szczupaki. Zdarzają się także sandacze, pstrągi czy sumy. W okolicach Kańczuga łowi się coraz więcej pstrągów, a im bliżej Wisłoka, tym większe prawdopodobieństwo spotkania bolenia. Preferowanymi metodami połowu są spławik i spinning. Łowienie z gruntu jest utrudnione ze względu na muliste dno i występujące zaczepy.

W bliskim sąsiedztwie rzeki, na jej starorzeczach w Przeworsku i Pełnatyczach, zostały utworzone zbiorniki wodne PZW. W samym Przeworsku znajduje się mały jaz wodny, na którym postawiono niewielką elektrownię wodną.

Sekrety łowiska: Najlepszą przynętą na okonie są żółte paprochy, a jazie, klenie i pstrągi dobrze biorą na przynęty powierzchniowe.

Informacje: Zbiornik jest pod opieką Miejskiego Koła PZW „Jaź” w Przeworsku, ul. Konopnickiej 12, 37-200 Przeworsk. Na całej długości administrowany jest przez Okręg Przemyski PZW, ul. Chopina 15a, 37-700 Przemyśl. Co roku prowadzone są akcje zarybieniowe takimi gatunkami, jak: kleń, jaź i szczupak. Stan wody znacznie się poprawił w ciągu ostatnich lat dzięki budowie oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzeniu kanalizacji w sąsiadujących miejscowościach.

Dane łowiska
W okolicy
Autorzy