Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
setTimeout(function(){(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({})}, 1000);

Wymiary ochronne

Wymiary ochronne

Wymiary ochronne ryb w Polsce dotyczą poszczególnych gatunków ryb, wraz z podaniem minimalnej długości, poniżej której obowiązuje bezwzględny zakaz ich łowienia. Wymiary ochronne, obok okresów ochronnych – to podstawowy element regulowania połowów, którego celem jest dbałość o właściwy rozwój gatunków, a także całego rybostanu. Nie zastosowanie się do tego wymogu wiąże się z nałożeniem grzywny finansowej od 50 do 500 złotych. Oczywiście samo złowienie niewymiarowej ryby nie jest karane, bo to okoliczność losowa, jednak jeśli wędkarz natychmiast jej nie wypuści – wówczas mogą dosięgnąć go wspomniane konsekwencje. Warto więc zawsze posiadać w swoim ekwipunku wędkarskim prostą taśmę mierniczą. Określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb minimalna długość danej ryby, liczona jest od czubka pyska aż po koniec płetwy ogonowej. Co ciekawe, na wodach znajdujących się pod zarządem Polskiego Związku Wędkarskiego, jak również prywatnych podmiotów, limity wymiarów ochronnych mogą różnić się w obrębie jednego gatunku. W żadnym wypadku nie mogą być jednak mniejsze, niż określone w ministerialnym rozporządzeniu. Rozpiętość wymiarów ochronnych dla poszczególnych ryb jest zależna od gatunku i waha się od 15 cm do nawet 70 cm.

Jakie są wymiary ochronne ryb w Polsce? Tak, jak wspomniano wyżej zależy to w dużej mierze od rodzaju łowiska. Łowiska PZW mogą mieć inne limity niż prywatne łowiska komercyjne. Wszystkie jednak muszą trzymać się wytycznych rozporządzenia ministerialnego. Przykładowo więc Amur nie jest objęty wymiarem ochronnym dzięki czemu możemy go łowić bez względu na długość złowionej ryby, jednakże mogą istnieć łowiska, gdzie dodatkowo wprowadzony będzie wymiar ochronny. Dlatego tak ważne jest, aby zawsze zapoznać się z regulaminem łowiska m.in. w kwestii wymiarów ochronnych ryb. Innymi rybami, które podobnie jak amur nie ma ustalonego rozporządzeniem ministerialnym wymiaru ochronnego jest belona, karaś, karaś złocisty, leszcz, płoć czy tołpyga. Tutaj również sytuacja odnośnie wymiarów ochronnych może ulec zmianie w zależności od regulaminów poszczególnych łowisk.

Wiele ryb w Polsce posiada jednak wymiary ochronne, poniżej których ich złowienie i zabranie ze sobą jest surowo zabronione. Jest to np. boleń i brzana, których wymiar ochronny to 40 cm, jaź, kleń i lin, których wymiar to do 25 cm, karp i lipień, które posiadają ochronne wymiary do 30 cm, łosoś i troć, których wymiary ochronne to do 35 cm. Dalej mamy Okonia i Wzdręgę, których wymiary ochronne to 15 cm jednak w przypadku Okonia wyjątkiem są łowiska na wodach ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia. Pstrąg potokowy z pewnymi wyjątkami opisanymi poniżej posiada ochronę w wymiarze do 25 i do 30 cm. Wymiar ochronny sandacza, szczupaka i węgorza to do 50 cm natomiast w przypadku suma jest to do 70 cm. Pełny wykaz wymiarów ochronnych ryb w Polsce w 2020 roku poniżej:

Brak
40 cm
40 cm
Brak
Do 25 cm
Brak
Do 30 cm
Do 25 cm
Brak
Do 25 cm
Do 30 cm
35 cm
15 cm z wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia
Brak
W rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San oraz w rzece Odrze i jej dopływach do granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach – do 25 cm, w pozostałych wodach -do 30 cm
50 cm
16 cm
70 cm
50 cm

Obserwuj nas

ZOBACZ TAKŻE

NOWY REKORD?

Poinformuj nas o nowym rekorodzie wypełniając krótki formularz

Wędkarski Świat © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżonE