...
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
setTimeout(function(){(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({})}, 1000);

Okręgi PZW

okręgi pzw

Okręgi PZW to kluczowe jednostki w całej strukturze organizacyjnej, których nadrzędnym celem jest realizacja zadań nakreślonych przez Związek – w poszczególnych regionach kraju. Na dzień dzisiejszy w ramach struktur Polskiego Związku Wędkarskiego funkcjonują 42 okręgi. Wśród licznych zadań podejmowanych przez Okręgi, jest aktywność na polu ochrony i zagospodarowania podległych wód oraz organizowanie działalności sportowo-rekreacyjnej na rzecz lokalnego środowiska wędkarskiego (członków). Dodatkowo, Okręgi PZW powołują do życia sekcje młodzieżowe, organizują kursy, jak również obozy wędkarskie, które zazwyczaj kończą się egzaminem na kartę wędkarską. Okręgi publikują także aktualne dane na temat łowisk, znajdujących się w ich rejonie, obowiązujące przepisy w zakresie okresów czy wymiarów ochronnych poszczególnych gatunków oraz informacje związane z lokalnymi wydarzeniami wędkarskimi. Wybierając się w podróż z wędką po Polsce, zawsze warto odszukać siedzibę albo stronę danego Okręgu PZW i zapoznać się z ciekawymi informacjami, nabyć „Biuletyn Wędkarski”, dokonać stosownej opłaty bądź załatwić inne formalności. Władzę w Okręgu sprawuje zarząd, który podlega kontroli komisji rewizyjnej, natomiast sprawy przewinień członków rozpatruje sąd koleżeński.

Obserwuj nas

ZOBACZ TAKŻE

NOWY REKORD?

Poinformuj nas o nowym rekorodzie wypełniając krótki formularz

Wędkarski Świat © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżonE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.