Ile adwokat bierze za upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest procesem prawnym, który pozwala osobie fizycznej na wyjście z długów, gdy nie jest ona w stanie ich spłacić. Z uwagi na skomplikowanie i wieloetapowość procedury upadłości konsumenckiej osoby chcące sprawnie przejść cały proces często decydują się na pomoc adwokata. Ile należy zapłacić za taką usługę i jakie jeszcze koszty są związane z postępowaniem upadłościowym?

Czym jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to proces, w ramach którego osoba fizyczna będąca dłużnikiem, zgłasza swoją niezdolność do spłacenia swoich długów. Ten proces daje dłużnikowi szansę na uregulowanie swoich finansów poprzez restrukturyzację zadłużenia lub całkowite umorzenie części długów.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może obejmować różne kategorie długów, takie jak kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, karty kredytowe i inne zobowiązania finansowe. Proces ten jest uregulowany przepisami prawa upadłościowego. 

Kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, która aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie są objęci tym rodzajem upadłości. Procedury upadłościowe dla przedsiębiorców reguluje inna część prawa. Aby móc ogłosić upadłość konsumencką, osoba ta nie może być w stanie spłacić swoich bieżących zobowiązań finansowych. Mówiąc najprościej, upadłość może ogłosić osoba, która zaprzestała płacenia swoich zobowiązań, popadła w stan niewypłacalności i trwale utraciła zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych. Czas trwania niewypłacalności musi wynosić minimum 3 miesiące. Co ważne, upadłość mogą ogłosić również osoby, które do zadłużenia doprowadziły w wyniku niedbalstwa. Najnowsze nowelizacje wskazują, że sądy nie oddalają wniosków od takich osób.  

Ile adwokat bierze za upadłość konsumencką?

Pierwszym kosztem związanym z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku. Opłata sądowa jest obowiązkowa, ale koszt wynosi zaledwie 30 zł. Jeżeli w sądzie konsumenta ma reprezentować adwokat lub radca prawny, konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Kolejnym wydatkiem jest wynagrodzenie syndyka. Pokrywane jest ono z masy upadłościowej. Kwota wynagrodzenia nie jest stała i jest ściśle zależna od nakładu jego pracy. Widełki cenowe to kwota od 1741,46 do 13931,68. Konsumenci nierzadko decydują się na wsparcie adwokata, który może skutecznie pomóc przejść przez cały proces upadłości bez ryzyka popełnienia formalnych błędów. Ile adwokat bierze za upadłość konsumencka? Koszt takiej usługi jest zależny od stopnia skomplikowania sprawy, a średnie wynagrodzenie adwokata dla najprostszych spraw (do 5 wierzycieli, bez majątku kiedy długi nie wynikają z działalności gosp.) waha się od 3.600 zł za przygotowanie i złożenie wniosku. Natomiast wynagrodzenie za postępowanie właściwe przed syndykiem, prowadzenie KRZ i udział w rozprawie, dla takiej samej sprawy to koszt od 2.500 zł brutto. Dla spraw bardziej skomplikowanych wynagrodzenie adwokata może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych.  

Kto pokrywa koszty upadłości konsumenckiej?

Jeżeli upadły nie posiada majątku, a co za tym idzie, nie posiada środków do opłacenia procesu upadłościowego, może on złożyć stosowny wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Jeżeli taki wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, koszty postępowania pokryje Skarb Państwa. Nie jest to jednak ostateczność, a jedynie “pożyczka”, którą upadły musi pokryć w późniejszym terminie w ramach planu spłaty. Jedyną sytuacją, w której upadły może w ogóle nie zapłacić kosztów postępowania jest sytuacja, w której sąd umorzy całkowicie zadłużenie bez planu spłaty. Wówczas dług wobec Skarbu Państwa również zostanie umorzony, są to jednak rzadkie sytuacje.

Materiał partnera

Obserwuj nas

ZOBACZ TAKŻE

PODOBNE POSTY

ZOBACZ TAKŻE

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Miesięcznik Wędkarski Świat – Oprócz nowoczesnego wędkarstwa, na łamach “WŚ” propagujemy zdrowy styl życia, ciekawe formy rekreacji, turystykę krajową i zagraniczną.