PZW Rzeszów

GODZINY OTWARCIA:
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 – 15.
Prezes Zarządu Okręgu przyjmuje strony w siedzibie Okręgu w każdy wtorek od godziny 12 do 15.

Dane okręgu