PZW Białystok

Okręg ma swoją siedzibę w Białymstoku, przy ulicy Romualda Traugutta 18. Obowiązki prezesa okręgu pełni Dariusz Dziemianowicz. INFORMACJE: Konto bankowe: Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku Bank Pekao S.A. 46 1240 5211 1111 0010 4268 2254, GODZINY OTWARCIA: Biuro ZO czynne w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00 – 15.00. We wtorek czynne w godz. 8.30 – 16.30.

Dane okręgu
Adres
15-145 Białystok, Romualda Traugutta 18
Telefon
856752526
E-mails
pzwzobial@wp.pl