Koło PZW Siedlce nr 2 “KOLEJARZ”

Zarząd koła PZW nr 2 w Siedlcach:

Hukowski Janusz – Prezes

Marek Sekuła – v – ce Prezes

Dariusz Świercz – Sekretarz

Łęczycki Andrzej – Skarbnik

Caruk Ryszard – Członek

Łuka Janusz – Członek

Dane
Telefon
Młynarska 24, 08-110 Siedlce
Telefon
48602856415