Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Gatunki inwazyjne w polskich wodach

inwazyjne gatunki ryb

Realne zagrożenie dla naszej rodzimej ichtiofauny

Obecnie mamy w Polsce 81 gatunków ryb słodkowodnych, z których ponad jedną trzecią stanowią gatunki obce. Niektóre z nich są inwazyjne, więc ich wpływ na rodzimą ichtiofaunę jest wybitnie negatywny.

Skład gatunkowy europejskich wód był i jest dynamiczny. Ukształtowały go zmiany klimatyczne, zlodowacenia, tworzenie się i zanikanie jezior lub formowanie się dolin rzecznych. Obecnie na jego zmiany mają wpływ głównie czynniki związane z gospodarką ludzką: budowa kanałów łączących dorzecza, transport morski i śródlądowy oraz komercyjna hodowla obcych gatunków ryb.

Inwazja obcych

 W naszych wodach żyje obecnie ponad 30 gatunków ryb słodkowodnych obcego pochodzenia. Większość z nich została celowo sprowadzona z Azji i Ameryki Północnej, a tylko 9 gatunków trafiło do Polski przypadkowo. (…)

Gatunki obce, które w szybkim tempie kolonizują nowe środowiska i w znaczący sposób oddziałują negatywnie na występujące w nim rodzime organizmy, nazywane są gatunkami inwazyjnymi. W wodach Polski do gatunków uznawanych za najbardziej inwazyjne należą: karaś srebrzysty, sumik karłowaty, babka bycza, babka szczupła, trawianka i czebaczek amurski. (…)

Zapobieganie inwazji

Wędkarze są ważnymi użytkownikami naszych wód, więc również mają  wpływ na gatunki inwazyjne. Nie jesteśmy w stanie wyłowić wędką wszystkich tych ryb, ale możemy przy każdej okazji zmniejszać ich liczebność. …”

Cały tekst znajdziecie na stronie 76 WŚ 5/2016. Warto przeczytać!

Obserwuj nas

ZOBACZ TAKŻE

PODOBNE POSTY

ZOBACZ TAKŻE

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Miesięcznik Wędkarski Świat – Oprócz nowoczesnego wędkarstwa, na łamach “WŚ” propagujemy zdrowy styl życia, ciekawe formy rekreacji, turystykę krajową i zagraniczną.