...
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SALMO PARSĘTY – 2018

salmo

Regulamin XXII Otwartych Zawodów Spinningowo- Muchowych w łowieniu Troci

„SALMO PARSĘTY – 2018”

Zawody zamykają cykl imprez „Turnieju Czterech Rzek” im Jana Meyera

Program Zawodów

Dokument stanowi regulamin i harmonogram zawodów:

 

ORGANIZATOR

Klub Wędkarstwa Sportowego „SALMO”

W dniach 29- 30 września 2018r na rzece Parsęcie odbędzie się XXII edycja Ogólnopolskich Otwartych Zawodów Spinningowo -Muchowych w łowieniu łososia i troci wędrownej o Puchar Żubra im Jana Meyera.

Organizatorem zawodów jest Klub Wędkarstwa Sportowego „SALMO”.

Patronatem medialnym imprezę objął magazyn „Wędkarski Świat”,” Wędkowania”,” Wiadomości Wędkarskie”, „Głos Koszaliński”, „Gazeta Kołobrzeska”, ”Radio Koszalin” TKK Kołobrzeg.

Nagrody ufundowali znani w całym kraju producenci sprzętu wędkarskiego, właściciele kołobrzeskich sklepów wędkarskich. Imprezę wsparli Prezydent Miasta Kołobrzeg, Starosta Kołobrzeg, Burmistrz Gminy Karlino, Burmistrz Gminy Gościno, Wójt Gminy Kołobrzeg, Wójt Gminy Dygowo, Wójt Gminy Ustronie Morskie, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Impreza odbywa się w uzgodnieniu z Zarządem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

TEREN ZAWODÓW

Parsęta od Elektrowni w Rościnie pkt. A do mostu kolejowego ul. Solna w Kołobrzegu pkt. B (odcinek ok

35 km oznakowany na mapie terenu). Rzeka o szybkim nurcie, na tym odcinku o szerokości ok 20 m średnia głębokość 1 – 2 m z dołkami do 4 m. Brzegi niskie, twarde, zadrzewione. W klasyfikacji pod uwagę brana będzie: troć wędrowna łowiona metodami spinningową oraz muchową.

– troć od 50 cm

– łosoś 50 cm

W formule C&R (żywa ryba)

UCZESTNICY Muszą posiadać kartę wędkarską oraz wykupioną licencję na połów ryb na wodach krainy pstrąga i lipienia w czasie trwania zawodów. Istnieje możliwość wykupienia licencji w dniu zawodów płatność kartą lub przed zawodami przez Internet https://sklep.parseta.pl

KLASYFIKACJA, PUNKTACJA Impreza odbędzie się na zasadzie do wyboru żywa ryba (C&R) oraz martwa ryba. Liczyć się będzie łączna długość złowionych ryb w obu turach. Organizator zastrzega sobie możliwość ustanowienia dodatkowych klasyfikacji: najdłuższa ryba, nagroda „fair play” i inne. W klasyfikacji nie biorą udziału ryby z widocznymi zmianami chorobowymi oraz ryby patroszone.

ZWYCIĘZCY, NAGRODY

Za miejsca I-VI puchary nagrody rzeczowe

OPŁATA STARTOWA

Opłata cateringowa na zawody wynosi 100,00zł (zniżka 50% panie i juniorzy)

Wpłat należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2018r. na konto Okręgu Koszalin:

PEKO.SA 76 1240 3653 1111 0000 4188 3325

z dopiskiem: “SALMO PARSĘTY 2018 – opłata cateringowa”

Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy o dokonywanie wpłat na podane konto w wyznaczonym terminie co zagwarantuje pełny zestaw startowy, w wyjątkowych przypadkach, o potwierdzenie przybycia do dnia 20.09.2018r.

Ilość miejsc ograniczona.

 

Harmonogram Minutowy Zawodów

DZIEŃ I – 29.09.2018 r

08:00 – 09:00 Rejestracja zawodników

09:00 – 09:30 Odprawa sędziowska

09:30 – 16:00 Zawody I Tura (złowione ryby muszą być zgłoszone do 16:00)

16:00 – 17:30 Zakończenie łowienia, powrót z łowiska, dostarczanie ryb lub dokumentacji fotograficznej

do komisji sędziowskiej do 17:30

17:30 – 17:45 Prace komisji sędziowskiej 17:50 – 18:10 Ogłoszenie wyników I Tury zawodów

18:15- Ognisko, posiłek

DZIEŃ II – 30.09. 2018r.

 08:00 – II Tura połowów (złowione ryby muszą być zgłoszone do 13:00)

08:00- 13:00 Powrót z łowiska- (do 13:30 ryby lub dokumentacja fotograficzna muszą być dostarczone komisji sędziowskiej).

13:30- 14:00 Prace Komisji Sędziowskiej

14:30- Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród uroczyste zakończenie zawodów

 

Sędzia Główny Zawodów “SALMO PARSĘTY 2018” – Henryk Terczyński tel. 602-435-931

Kontakt z organizatorem zawodów:

KWS „SALMO” – strona internetowa www.pzw.org.pl/2119/

Prezes KWS „SALMO” Jerzy Mazur – tel. 601449614 e-mail cyprinuscarpio@op.pl

Skarbnik KWS „SALMO” Jacek Żybura – tel. 512738630 e-mail domkinadparseta@gmail.com

Edward Dżyga – tel. 502532640 e-mail edek.dzyga@neostrada.pl

 

Zasady klasyfikacji złowionych ryb w ramach „SALMO PARSĘTY 2018”

Zasady zgłoszenia oraz dostarczenia dowodów połowu są te same dla obu formuł. Złowienie ryby, którą zawodnik chce wykazać, należy zgłosić bezpośrednio po złowieniu do godziny 16.00 podczas pierwszej i do 13:00 podczas drugiej tury zawodów na nr tel. sędziego głównego. Dostarczenie ryb do Komisji Sędziowskiej lub dokumentacji ich złowienia musi nastąpić w czasie 30 minut od zakończenia każdej z tur, czyli odpowiednio do 17:30 i 13:30. Zgłoszenie każdej ryby dla obu formuł musi zostać potwierdzone przez świadka połowu, bądź pierwszego napotkanego zawodnika. W przypadku braku zasięgu telefonii komórkowej zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie SMS podając dane : Nr startowy zawodnika, gatunek złowionej ryby, długość złowionej ryby oraz nr startowy świadka połowu. Pomiar ryb będzie wykonywany w ten sam sposób dla obu formuł.

W formule” martwa ryba” Złowione, uśmiercone i zgłoszone ryby mierzone będą przez Komisję Sędziowską na terenie odbywających się uroczystości zawodów tj. Pustary – Ząbrowo most w wyznaczonym do tego miejscu.

W formule C&R (żywa ryba) Zawodnik może zgłosić maksymalnie dwie wypuszczone punktowane ryby złowione w trakcie jednej tury, przy czym dopuszcza się formułę mieszaną. Dla ryb uwolnionych zawodnik musi dostarczyć w wyznaczonym czasie Komisji Sędziowskiej co najmniej dwa wyraźne zdjęcia całej ryby, wykonanych aparatem cyfrowym na tle wydanej przez organizatora miarki, pozwalających w sposób bezsporny określić jej długość (zdjęcia muszą pozwalać na odczytanie skali miarki WRAZ Z RYBĄ). Ryba z ułożoną na niej miarą muszą być ułożone na płaskiej powierzchni.

Skala miary na długości ryby nie może być zasłonięta. Zdjęcia muszą być ostre, wykonane z góry pod kątem możliwie najbardziej zbliżonym do prostego). W razie jakichkolwiek wątpliwości do milimetrów, długość ryby będzie zaokrąglona do najbliższego wyraźnie widocznego znacznika centymetrowego w dół od długości ryby. Oprócz tego zawodnik musi przedstawić dowód wypuszczenia ryby, w postaci, najlepiej krótkiego filmu bądź zdjęcia ewidentnie potwierdzających fakt uwolnienia ryby.

 

POSTANOWIENA KOŃCOWE

1. Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny i muszą posiadać opłaconą licencję.

2. Nieobecność zawodnika powoduje przepadek startowego.

3. Skutki spóźnienia ponosi zawodnik.

4. Każdy zawodnik podczas trwania obu tur ma obowiązek mieć przypięty w widocznym miejscu znaczek zawodów.

ZOBACZ TAKŻE

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.