Zarząd Główny PZW mówi stop sieciom skrzelowym?

Zarząd Główny PZW mówi stop sieciom skrzelowym?

ZG PZW apeluje do okręgów PZW, aby ryby złowione podczas odłowów kontrolnych były wypuszczane z powrotem do wody. Ciekawe, czy władze okręgów PZW podporządkują się temu „stanowisku” naczelnej władzy PZW, skoro okręgi jako osoby prawne są całkowicie niezależne od ZG w kwestii gospodarowania w swoich obwodach rybackich, ponieważ mają podpisane z RZGW osobne umowy.

Może ZG PZW powinien zamiast „stanowiska” podjąć uchwałę o całkowitym zakazie stosowania na wszystkich wodach PZW podczas odłowów kontrolnych sieci skrzelowych i innych narzędzi zabijających ryby na korzyść narzędzi pułapkowych, z których ryby można po policzeniu uwolnić w dobrym zdrowiu. Pytanie brzmi, czy taka uchwała byłaby skuteczna prawnie. Chciałbym usłyszeć na ten temat oficjalne stanowisko Zarządu Głównego PZW.

Na stronie internetowej PZW czytamy:

„Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie odłowów kontrolnych

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie odłowów kontrolnych na wodach użytkowanych przez Okręgi PZW, przyjęte na posiedzeniu w dniu 21 września 2018 r.

 

1. Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uznaje, iż odłowy kontrolne (inwentaryzacyjne) powinny odbywać się na „żywej rybie”.

2. Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego zwraca się z apelem do osób odpowiedzialnych za ochronę i zagospodarowanie wód o weryfikację metodyki odłowów, zakładając minimalizację strat w pogłowiu ryb.

 

Zarząd Główny

Polskiego Związku Wędkarskiego”

Źródło: 

http://www.pzw.org.pl/zgpzw/wiadomosci/178011/60/stanowisko_zarzadu_glownego_polskiego_zwiazku_wedkarskiego_w_spr

Autor artykułu

Jacek Kolendowicz

Komentarze (0)

Zaloguj się tutaj, aby dodać komentarz
« Wróc do listy
Decathlon