V Jesienny Puchar Klubów – EFFZETT Predator Cup

V Jesienny Puchar Klubów – EFFZETT Predator Cup

V Jesienny Puchar Klubów – EFFZETT Predator Cap

29 października 2017 r. Zalew Zemborzycki

www.klubfenix.pl

KSM Fenix Lublin oraz Koło PZW Lublin Haczyk serdecznie zaprasza na towarzyskie otwarte zawody spinningowe z łodzi, na zasadach organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego. Przewidziana jest klasyfikacja indywidualna i drużynowa. Patronat medialny nad zawodami objął magazyn polskich wędkarzy „Wędkarski Świat”, a głównym sponsorem jest firma D.A.M Maksymalna możliwa ilość startujących zawodników została ustalona na 100 osób.

I. Miejsce zbiórki:
Godz. 6.00 nad Zalewem Zemborzyckim (przypominamy o zmianie czasu).

II. Harmonogram zawodów:

5.30 – 7.00          Wodowanie łodzi (slip przy komisariacie Policji)

6.00 – 6.30           Potwierdzenie zgłoszenia (namiot zlokalizowany pomiędzy wieżą a slipem)

7.00 – 7.10           Odprawa zawodników (obowiązkowa)

7.30 – 13.30         Czas trwania zawodów

13.30 – 14.30       Zdanie kart startowych

14.30 – 15.00       Praca komisji sędziowskiej, posiłek w restauracji „Bosman”

15.00 – 15.30       Zakończenie zawodów

15.30 ……              Integracja

III. Zasady finansowe:
Wpisowe: 40 zł

Wpłata wpisowego będzie potwierdzeniem zgłoszenia do zawodów.

Maksymalna ilość zawodników biorących udział w zawodach – 100.

IV. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą tylko i wyłącznie mailwo na adres jpk.fenix@gmail.com. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zawodnika (lub zawodników) oraz telefon kontaktowy. Wpłata wpisowego przelewem będzie ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia. Termin zgłoszenia (mail) upływa w dniu 18 października natomiast ostateczny termin zaksięgowania wpisowego upływa w dniu 20 października. Osoby zapisane w mailu zwrotnym zgłoszenia otrzymają numer konta do dokonania wpłaty. Po przekroczeniu określonego limitu zawodników (100 osób) zapisane osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.   

V. Zasady sportowe:
- zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, żywą rybą,
- zawody rozegrane zostaną jedną sześciogodzinną turą,
- ryby dopuszczone do punktacji zgodnie z ZOWSK,

- klasyfikacja drużynowa – drużyny 3 osobowe, maksymalnie na jednej łódce może znajdować się dwóch zawodników z jednej drużyny. Do klasyfikacji liczy się suma miejsc zdobytych przez członków drużyny, w przypadku równej liczby punktów za miejsca liczy się suma punktów za ryby. W przypadku gdy zawodnik nie złowi ryby zostaje mu przydzielone miejsce równe średniej wartości miejsc nieprzydzielonych.

- w przypadku takiej samej ilości punktów za rybę wyżej skalsyfikowany jest zawodnik który pierwszy złowił rybę,

- prawo startu mają wszyscy zgłoszeni zawodnicy posiadający zezwolenie na wody nizinne PZW Okręg Lublin,
- podczas zawodów obowiązuje zakaz trollingowania,
- każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego lub telefonu z aparatem z możliwością zgania zdjęć do komputera (karta pamięci, przewód itp).

 

VI. Nagrody:
Zwycięzca w klasyfikacji indywidualnej otrzymuje puchar oraz nagrodę główną.

Zawodnicy zajmujący miejsca II-VI otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Zwycięska drużyna otrzymuje puchar.

Za miejsca I-III w klasyfikacji drużynowej (łącznie 9 zawodników) przewidziano nagrody.

Zawodnik (cy) łowiący największego sandacza, szczupaka i okonia otrzymują  nagrodę niespodziankę.

Pośród wszystkich startujących zawodników zostanie rozlosowana wartościowa nagroda extra oraz drobne upominki.

VII. Teren rozgrywania zawodów:
Zawody rozegrane zostaną na zbiorniku Zalew Zemborzycki z łodzi tj. od zapory czołowej (w 50 metrowym pasie od zapory obowiązuje zakaz wędkowania) do mostu drogowego w ulicy Cienistej (pierwszy most płynąc w górę Zalewu/rzeki Bystrzycy).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania zawodów w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (duży mróz uniemożliwiający łowienie, bardzo silny wiatr zagrażający bezpieczeństwu).

Organizatorzy nie zapewniają łodzi na zawody, kotwic i kapoków.

Organizator w trakcie zawodów zapewnia wykwalifikowaną pomoc medyczną oraz pomoc techniczną.

W czasie wodowania łodzi na slipie przy komisariacie Policji proszę się dostosowań do poleceń przedstawicieli organizatorów - osób kierujących wodowaniem. 

Podczas trwania zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Organizator zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia zawodnika w przypadku podejrzeń, że jest pod wpływem niedozwolonych środków.

Sędzia Główny Zawodów: Tomasz Matyjasek

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Tomasz Matyjasek – 660393939

Radosław Nastaj – 502288648

Michał Bartoszek – 505105355 (informacje dot. zgłoszeń na zawody)

Uwaga: Proszę nie wysłać zapytań na adres mailowy zgłoszenia. 

Autor artykułu

Sylwia Gościmska
Sylwia Gościmskastały współpracownik Profil autora

Komentarze (0)

Zaloguj się tutaj, aby dodać komentarz
« Wróc do listy
rapala pike program