25 Marca. Akcja Czysty Wiar — Sprzątanie Rzeki.

Twórcy obywatelskiego Projektu “Niewidzialny Turnicki Park Narodowy” zapraszają do udziału w akcji przywracania rzeki Wiar do jej pierwotnego i wolnego stanu. My wędkarze mamy przywilej obcowania z dziką przyrodą, więc w naszym interesie jest o tę dzikość zadbać. Z niniejszego artykułu dowiemy się, co sprawia, że ta niepozorna rzeka oraz miejscowości, przez które przepływa, są tak […]