Protokół z posiedzenia komisji w sprawie Konkursu Jubileuszowego

Warszawa, dn. 11.03.2020.

PROTOKÓŁ

 z posiedzenia Komisji Konkursowej (jury)

w sprawie

Konkursu Jubileuszowego Wędkarskiego Świata

 

Skład jury:  Piotr Piotrowski (Przewodniczący), Paweł Mirecki, Mikołaj Królikowski,  Marcin Wosiek.

W związku z  zasygnalizowanymi w e-mailach od Czytelników nieprawidłowościach w przebiegu głosowania na stronie https://www.facebook.com/WedkarskiSwiat w sprawie wyłonienia finalistów Konkursu Jubileuszowego Wędkarskiego Świata:

(1)  z dn. 03.03.2020 w sprawie zmuszania do udziału w konkursie osób postronnych;

(2)  z dnia 07.03.2020 informujący o głosach z tzw.  fake kont (nieprawdziwych, niepowiązanych z istniejącymi realnie ludźmi);

po przeanalizowaniu wszystkich głosów oddanych w głosowaniu  internetowym Komisja postanowiła stwierdzić że:

– nie ma dowodów na to , żeby ktokolwiek był zmuszany do głosowania (1);

– w części przypadków zarzut nr 2 (fake konta) jest uzasadniony sytuacją faktyczną. Skala nieprawidłowości jest duża, biorąc pod uwagę ilość oddanych głosów.

Komisja biorąc pod uwagę w/w ustalenia stwierdza, że skala nieprawidłowości przebiegu głosowania na stronie Facebook wynikająca z nieuczciwego postępowania niektórych internautów, uniemożliwia Komisji rozstrzygnięcie Konkursu w tej formie.

W związku z powyższym Komisja postanowiła, że  Konkurs zostanie  rozstrzygnięty zgodnie  z  Regulaminem Konkursowym /zamieszczonym  w dniu ogłoszenia Konkursu/  a mianowicie Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora /vide par. 3 Regulaminu/.

Chcemy jednak podkreślić, że Komisja Konkursowa chcąc uszanować uczciwie oddane głosy internautów,  podczas obrad będzie je traktować jako opinię doradczą, mającą wpływ ustalanie listy Zwycięzców Konkursu.

Wyniki zostaną opublikowane w kwietniowym (304) numerze miesięcznika Wędkarski Świat, a także na stronach internetowych WŚ.

Autorzy