kola-pzw-okregi

PZW Opole

PREZES ZO:
Wiesław Miś

WICEPREZES ZO:
Kazimierz Kuprian

WICEPREZES ZO:
Henryk Mach

SEKRETARZ ZO:
Robert Walczak

SKARBNIK ZO:
Krzysztof Suchecki

DYREKTOR BIURA:
Jakub Roszuk

GłóWNA KSIęGOWA:
Marta Zajączkowska

DZIAŁ ORGANIZACJI I SPORTU:
Krzysztof Gądek

DZIAł OCHRONY WóD:
Adam Podgórny

OśRODEK POLIWODA:
Tomasz Brodziak

SEKRETARIAT:
Agnieszka Kassak

SPECJALISTA D/S GOSPODARCZYCH:
Monika Ostrowska

SPECJALISTA D/S ORGANIZACYJNYCH:
Krzysztof Sułek

INFORMACJE:
NIP: 754 11 56 361

GODZINY OTWARCIA:
Godziny urzędowania biura ZO:
poniedziałek: 7.30 – 16.00,
wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30,
piątek: 7.30 – 15.00.

Dane okręgu
Adres
ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole
Telefon
48774545554
E-mails
opole@pzw.pl