Okręgi PZW

Okręgi PZW to kluczowe jednostki w całej strukturze organizacyjnej, których nadrzędnym celem jest realizacja zadań nakreślonych przez Związek – w poszczególnych regionach kraju. Na dzień dzisiejszy w ramach struktur Polskiego Związku Wędkarskiego funkcjonują 42 okręgi. Wśród licznych zadań podejmowanych przez Okręgi, jest aktywność na polu ochrony i zagospodarowania podległych wód oraz organizowanie działalności sportowo-rekreacyjnej na rzecz lokalnego środowiska wędkarskiego (członków). Dodatkowo, Okręgi PZW powołują do życia sekcje młodzieżowe, organizują kursy, jak również obozy wędkarskie, które zazwyczaj kończą się egzaminem na kartę wędkarską. Okręgi publikują także aktualne dane na temat łowisk, znajdujących się w ich rejonie, obowiązujące przepisy w zakresie okresów czy wymiarów ochronnych poszczególnych gatunków oraz informacje związane z lokalnymi wydarzeniami wędkarskimi. Wybierając się w podróż z wędką po Polsce, zawsze warto odszukać siedzibę albo stronę danego Okręgu PZW i zapoznać się z ciekawymi informacjami, nabyć „Biuletyn Wędkarski”, dokonać stosownej opłaty bądź załatwić inne formalności. Władzę w Okręgu sprawuje zarząd, który podlega kontroli komisji rewizyjnej, natomiast sprawy przewinień członków rozpatruje sąd koleżeński.

PZW Krosno

PREZES OKRĘGU: JĘDRZEJCZYK JÓZEF WICEPREZES DS. MŁODZIEŻY: WRÓBEL STANISŁAW WICEPREZES DS. SPORTU: SZEPIENIEC WOJCIECH WICEPREZES DS. GOSPODARKI RYBACKIEJ: JANIK JAN…

PZW Katowice

Zapraszamy do zapoznania się z danymi na temat okręgu PZW Katowice. Zastanawiasz się jak dołączyć do wybranego koła PZW? Skontaktuj…

PZW Opole

PREZES ZO: Wiesław Miś WICEPREZES ZO: Kazimierz Kuprian WICEPREZES ZO: Henryk Mach SEKRETARZ ZO: Robert Walczak SKARBNIK ZO: Krzysztof Suchecki…

PZW Radom

Wykaz władz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu wybranych na XII Okręgowym Zjeździe Delegatów w dniu 23.04.2017 r. I. Zarząd…

Autorzy