Okręgi PZW

Okręgi PZW to kluczowe jednostki w całej strukturze organizacyjnej, których nadrzędnym celem jest realizacja zadań nakreślonych przez Związek – w poszczególnych regionach kraju. Na dzień dzisiejszy w ramach struktur Polskiego Związku Wędkarskiego funkcjonują 42 okręgi. Wśród licznych zadań podejmowanych przez Okręgi, jest aktywność na polu ochrony i zagospodarowania podległych wód oraz organizowanie działalności sportowo-rekreacyjnej na rzecz lokalnego środowiska wędkarskiego (członków). Dodatkowo, Okręgi PZW powołują do życia sekcje młodzieżowe, organizują kursy, jak również obozy wędkarskie, które zazwyczaj kończą się egzaminem na kartę wędkarską. Okręgi publikują także aktualne dane na temat łowisk, znajdujących się w ich rejonie, obowiązujące przepisy w zakresie okresów czy wymiarów ochronnych poszczególnych gatunków oraz informacje związane z lokalnymi wydarzeniami wędkarskimi. Wybierając się w podróż z wędką po Polsce, zawsze warto odszukać siedzibę albo stronę danego Okręgu PZW i zapoznać się z ciekawymi informacjami, nabyć „Biuletyn Wędkarski”, dokonać stosownej opłaty bądź załatwić inne formalności. Władzę w Okręgu sprawuje zarząd, który podlega kontroli komisji rewizyjnej, natomiast sprawy przewinień członków rozpatruje sąd koleżeński.

PZW Przemyśl

KONTAKT: Biuro Zarządu Okręgu PZW : 016 678 57 69 Biuro Zarządu Okręgu PZW – pzwprzemysl@poczta.onet.pl Gospodarz łowiska w Hermanowicach…

PZW Koszalin

INFORMACJE: Nr Konta:Bank PEKAO SA II o/Koszalin 76 1240 3653 1111 0000 4188 3325 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie,…

PZW Wrocław

Biuro Okręgu: Waldemar Szmajda – dyrektor Mariusz Kleszcz – zastępca dyrektora, główny ichtiolog Anna Mazur – gł. księgowa Jolanta Tasarz…

PZW Poznań

INFORMACJE: NIP: 777-00-03-251 Konto bankowe podstawowe: 69 1090 1359 0000 0000 3501 8454 Konto do wpłat startowego na zawody: 63…

PZW Gdańsk

Biuro Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku czynne jest: w poniedziałek w godz. 7;00 – 14;45 we wtorek w godz. 7;00…

PZW Lublin

INFORMACJE: Konto bankowe: BGŻ SA DEA O/Lublin 81 2030 0045 1110 0000 0050 6830 GODZINY OTWARCIA: Godziny pracy biura ZO…

PZW Wałbrzych

INFORMACJE: Konto bankowe: SANTANDER BP S.A. I O/Wałbrzych 14 1090 2271 0000 0005 8400 0554 UWAGA! Opłatę za przeprowadzony egzamin…

PZW Częstochowa

INFORMACJE: NIP: 949-00-06-746 Numer Konta: 79 1240 1213 1111 0010 6436 5081 BANK PEKAO SA I O. W CZĘSTOCHOWIE GODZINY…

PZW Legnica

INFORMACJE: Konto bankowe: Bank Polskiej Spółdzielczości O/Legnica 77 1930 1044 2002 0200 0956 0001

PZW Siedlce

INFORMACJE: Konto bankowe: BNP PARIBAS 64 1750 0012 0000 0000 2838 6486 NIP: 821-16-46-803 GODZINY OTWARCIA: poniedziałek – piątek –…

Autorzy