Kontakt

Wydawca: Power Box Sp. z o.o.
Wybrzeże Gdyńskie 2
01-531 Warszawa
Na licencji Wydawnictwa Wędkarski Świat

Adres do korespondencji i przesyłek:
Jasnodworska 3
01-745 Warszawa

Kontakt: tel. 501 336 183

Prezes Zarządu:
Piotr Piotrowski
e-mail:p.piotrowski@wedkarskiswiat.pl

Redaktor Naczelny:
Paweł Mirecki
e-mail:p.mirecki@wedkarskiswiat.pl

Sekretarz redakcji:
Marcin Wosiek
e-mail:m.wosiek@wedkarskiswiat.pl

Sekretariat:
Ewarysta Ślany
e-mail:wydawnictwo@wedkarskiswiat.pl
tel. 22 652 23 71, fax 22 652 23 70

Księgowość:
Katarzyna Konior
e-mail:ksiegowosc@wedkarskiswiat.pl
tel. 22 652 23 70

Redakcja:

Internet:
Artur Piotrowski
e-mail:a.piotrowski@wedkarskiswiat.pl

Promocja i reklama:
Zbigniew J. Stępień
e-mail:reklama@wedkarskiswiat.pl
tel. 501 227 228

Michał Krzyżanowski
e-mail:m.krzyzanowski@wedkarskiswiat.pl
tel. 664 005 231

Prenumerata:
Mikołaj Królikowski
e-mail: m.królikowski@wedkarskiswiat.pl
prenumerata@wedkarskiswiat.pl

tel. 501 336 183

Kolportaż:
e-mail:kolportaz@wedkarskiswiat.pl

Autorzy