Koła wędkarskie PZW

Koła to podstawowe jednostki organizacyjne Polskiego Związku Wędkarskiego, który powoływane są uchwałą zarządu danego Okręgu PZW. Aktualnie w związkowych strukturach działalność prowadzi ponad 2500 kół. Te najmniejsze jednostki terenowe PZW realizują zadania ukierunkowane na popularyzację wędkarstwa oraz szkolenia z zakresu znajomości związkowego statutu oraz regulaminu amatorskiego połowu ryb, co ma znaczenie przy ubieganiu się o kartę wędkarską. Koła zajmują się również propagowaniem etyki wędkarskiej, jak i wiedzy o ochronie wód czy gospodarce rybackiej. W ich kompetencjach jest też podejmowanie uchwał o działalności sekcji oraz klubów wędkarskich. Na szczeblu kół najczęściej dochodzi do integracji  lokalnych pasjonatów i amatorów wędkarstwa, wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń na polu łowienia ryb. Wybierając się nad nowy akwen wodny, warto jest odszukać lokalne koła PZW działające na danym obszarze i zaznajomić się z ich dokonaniami oraz zasadami i dobrymi obyczajami, jakie panują na konkretnych łowiskach.

Koło PZW nr 1 “Stulecie” w Rzeszowie

ZARZĄD KOŁA NR 1 „STULECIE” W RZESZOWIE 2017 -2020 Lp. Imię i nazwisko Funkcja 1 Sadło Jan Prezes 2 Szura…

Koło PZW Chodaków

INFORMACJE: Zebrania Zarządu Koła Chodaków w każdy pierwszy czwartek miesiąca, biuro PZW ul. Chopina 101.

Koło PZW MZK – Skierniewice

GODZINY OTWARCIA: od godz.8 do godz 14 od poniedziałku do piątku

Koło PZW RELAKS – Skierniewice

Koło PZW RELAKS – Skierniewice jest jednostką terenową Okręgu PZW Skierniewice.

Koło PZW Strobów

V-CE PREZES: Włodzimierz Witczak SKARBNIK: Marian Kaczorowski GOSPODARZ: Piotr Dąbrowski CZŁONEK ZARZĄDU: Zbigniew Kamiński CZŁONEK ZARZĄDU: Dariusz Łapot

Koło PZW Skierniewice Miasto

PREZES: Bońkowski Krzysztof 504581562 PREZES DO SPRAW SPORTU: Chabrowski Jarosław 602788561 PREZES DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH: Bartosik Stefan SKARBNIK: Bodek Anna…

Koło PZW Żabno nr 16

Koło nie posiada własnej siedziby, wszelkie sprawy finansowe załatwia skarbnik koła w domu prywatnym w Żabnie przy ulicy Warszawskiej 31.

Koło nr 4 ZM Tarnów

Zebrania zarządu odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godziny 18.30 -20.00 na ul. Waszkiewicza 2.

Koło PZW RELAX Tarnów

INFORMACJE: PONIEDZIAŁEK 8 00 – 16 00 GODZINY OTWARCIA: WTOREK 7 30 – 15 30 ŚRODA 7 30 – 15…