Koła wędkarskie PZW

Koła to podstawowe jednostki organizacyjne Polskiego Związku Wędkarskiego, który powoływane są uchwałą zarządu danego Okręgu PZW. Aktualnie w związkowych strukturach działalność prowadzi ponad 2500 kół. Te najmniejsze jednostki terenowe PZW realizują zadania ukierunkowane na popularyzację wędkarstwa oraz szkolenia z zakresu znajomości związkowego statutu oraz regulaminu amatorskiego połowu ryb, co ma znaczenie przy ubieganiu się o kartę wędkarską. Koła zajmują się również propagowaniem etyki wędkarskiej, jak i wiedzy o ochronie wód czy gospodarce rybackiej. W ich kompetencjach jest też podejmowanie uchwał o działalności sekcji oraz klubów wędkarskich. Na szczeblu kół najczęściej dochodzi do integracji  lokalnych pasjonatów i amatorów wędkarstwa, wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń na polu łowienia ryb. Wybierając się nad nowy akwen wodny, warto jest odszukać lokalne koła PZW działające na danym obszarze i zaznajomić się z ich dokonaniami oraz zasadami i dobrymi obyczajami, jakie panują na konkretnych łowiskach.

Koło PZW Grabów nad Prosną

Koło PZW Grabów nad Prosną należy do Okręgu PZW Kalisz i ma swoją siedzibę przy ulicy Kolejowej 8a w Grabowie…

Koło PZW Dobrzyca

Koło PZW Dobrzyca należy do Okręgu PZW Kalisz i ma swoją siedzibę przy ulicy Ostrowskiej w Dobrzycy. Poniżej dane kontaktowe…

Koło PZW Delphi

Koło PZW Delphi należy do Okręgu PZW Kalisz i ma swoją siedzibę przy ulicy Wodnej 15 w Ostrowie Wielkopolskim. Poniżej…

Koło PZW Chocz

Koło PZW Chocz należy do Okręgu PZW Kalisz i ma swoją siedzibę przy ulicy Żeromskiego 2 w Choczu. Poniżej dane…

Koło PZW Ostrów 2

Koło PZW Ostrów 2 należy do Okręgu PZW Kalisz i ma swoją siedzibę przy ulicy Bąka 4b/2 w Ostrowie Wielkopolskim.…

Koło PZW Glinojeck

Koło PZW Glinojeck należy do Okręgu PZW Ciechanów i ma swoją siedzibę przy ulicy Płockiej 5 w Glinojecku. Poniżej dane…

Koło PZW Działdowo

Koło PZW Działdowo należy do Okręgu PZW Ciechanów i ma swoją siedzibę przy ulicy Chopina 4 w Działdowie. Poniżej dane…

Koło PZW Cieksyn

Koło PZW Cieksyn należy do Okręgu PZW Ciechanów i ma swoją siedzibę przy ulicy Kolejowej 5 w Cieksyniu. Poniżej dane…

Koło PZW Bieżuń

Koło PZW Bieżuń należy do Okręgu PZW Ciechanów i ma swoją siedzibę przy ulicy Stary Rynek 2 w Bieżuniu. Poniżej…

Koło PZW Strzegowo nr 2

Koło PZW Strzegowo należy do Okręgu PZW Ciechanów i ma swoją siedzibę przy ulicy Wyzwolenia 15 w Strzegowie. Poniżej dane…