Koło PZW Jarosław – Miasto

INFORMACJE:
Opłaty przyjmowane są w każdy wtorek, czwartek i piątek
w godz. 9 – 18
oraz w sobotę w godz. 14 – 17,30.

Dane
Telefon
Chopina 1/3, 37-500 Jarosław
Telefon
0166216269