Koło PZW Częstochowa Miasto

Prezes Zarządu – Michał Śnioszek

V-ce Prezes ds. organizacyjno administracyjnych – Dariusz Sztajnke

V-ce Prezes ds. ochrony i zagospodarowania wód – Krzysztof Kędzierski

V-ce Prezes ds. sportu i młodzieży – Andrzej Konowalski

Sekretarz – Adam Czok

Skarbnik – Roman Kowalczyk

Dane
Telefon
Al. Wolności 50b, 42-200 Częstochowa
Telefon
48577899857
E-mails
kolomiasto@gmail.com