Koło PZW Ciepłownik

PREZES:
Zdzisław Gorzkowski
WICE PREZES:
Władysław Gębik
WICE PREZES D/S ORGANIZACYJNYCH I SPORTU:
Paweł Turecki
SKARBNIK:
Renata Doniec
503-94-95-95
SEKRETARZ:
Grzegorz Piekarski
KOMENDANT SSR:
Tadeusz Tekielski

Dane
Telefon
Os. Kolorowe 27, 31-941 Kraków
Telefon
504266109