Koło PZW Biedrusko nr 001 Delfin

PREZES:
PAŚNICKI SŁAWOMIR
V – CE PREZES:
KŁOKOSIŃSKI ANDRZEJ
V – CE PREZES:
SZNAJDER JAROSŁAW
SKARBNIK:
WESOŁY JERZY
ZASTĘPCA SKARBNIKA:
TOMASZ DUTKIEWICZ
SEKRETARZ:
TALAR RAFAŁ

Dane
Telefon
Zjednoczenia, 62-003 Biedrusko
E-mails
kolo.001.biedrusko@pzw.poznan.pl