...
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
setTimeout(function(){(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({})}, 1000);

Koło nr 4 ZM Tarnów

Zebrania zarządu odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca
od godziny 18.30 -20.00 na ul. Waszkiewicza 2.

Dane
Telefon
Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów
E-mails
kolo4zmtarnow@onet.pl
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.