woda

Spinningiści morscy bez portów

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego zakazało spinningowania we wszystkich portach leżących na wewnętrznych wodach morskich od 15 września do końca lutego. Urzędnicy uznali porty morskie za tereny, w których ryby od 15 września zimują, a ich zamknięcie dla wędkarzy jako najlepszy sposób by ochronić ryby przed szarpakowcami. Tak przynajmniej czytamy w uzasadnieniu umieszczonym na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego. PZW w konsultacjach społecznych nie wniósł do tego punktu rozporządzenia żadnych uwag. Więcej przeczytacie w styczniowym numerze Wędkarskiego Świata.

Autorzy