Poseł wnosi o uchylenie ordynacji wyborczej PZW!

Poseł Tomasz Jaskóła z ruchu obywatelskiego Kukiz15 skierował do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz wniosek o uchylenie ordynacji wyborczej do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego, uchwalonej 17 września 2016 roku. Warto przypomnieć, że prezydent Warszawy jest organem nadzorczym dla zarejestrowanego w Warszawie PZW.

Jeżeli na wniosek prezydent Warszawy (jeśli taki wniosek wpłynie do ZG PZW) ordynacja nie zostanie w ciągu 14 dni uchylona, to poseł wnioskuje o skierowanie sprawy do sądu oraz o tymczasowe zawieszenie zarządu stowarzyszenia i wyznaczenie na jego miejsce przedstawiciela prezydent Warszawy.

Poseł Jaskóła uzasadnia swój wniosek faktem, że ordynacja wyborcza PZW odbiera znacznej większości członków PZW bierne prawo wyborcze zagwarantowane statutem, stanowiąc, że:

Warunkiem wyboru na funkcję delegata jest pełnienie funkcji statutowych we władzach lub organach PZW przez okres nie krótszy niż 5 lat.”, co jest niezgodne z ustawą o stowarzyszeniach. To tak, jakby kandydować do Sejmu mogli wyłącznie dotychczasowi posłowie.

W uzasadnieniu swojego wniosku poseł zacytował fragmenty analizy prawnej naszego redakcyjnego prawnika Wojciecha Koźmińskiego, opublikowanej w numerze 11/2016 Wędkarskiego Świata (str. 86–87) pt. „Stołki w PZW tylko dla działaczy. Nowa ordynacja wyborcza PZW”. Zachęcam do zapoznania się z tą analizą.

W wypadku uchylenia ordynacji wyborczej PZW, ZG PZW będzie zmuszony ponownie uchwalić ordynację z odpowiednimi poprawkami. Identycznie będą musiały postąpić te zarządy okręgów PZW, które uległy sugestiom ZG PZW i również uchwaliły podobne, niezgodne z ustawą o stowarzyszeniach ordynacje wyborcze dla kół.

Autorzy