lowiska-nokill

Połów ryb na żywca na łowiskach „No Kill”

maju rozpoczyna się sezon na szczupaki. Jedną ze skuteczniejszych metod ich połowu jest posługiwanie się żywcem. W związku z tym warto przypomnieć sobie, jakie ograniczenia w tym zakresie obowiązują lub jakie mogą obowiązywać. Jeśli chodzi o rozwiązania prawne, to są one w tym zakresie więcej niż lakoniczne. Zgodnie bowiem z postanowieniami art.7 ust. 1a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2019r., poz. 2168 z późn. zm.): Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane.Rozwiązanie to ma charakter bezwzględnie obowiązujący i znajduje zastosowanie na wszystkich wodach bez względu na to, kto jest ich właścicielem lub uprawnionym do rybactwa.

Za naruszenie tego ograniczenia sprawcy wykroczenia może być wymierzona kara grzywny albo nagany na podstawie art.27a ust. 1 pkt 3 ustawy o rybactwie śródlądowym. Należy pamiętać również o tym, aby ryby stosowane na przynętę nie były objęte wymiarami ochronnymi. Tylko bowiem w takim przypadku będą one mogły stanowić przedmiot dalszego wykorzystania, nie korzystając z ochrony,jaką są objęte ryby niewymiarowe. Posługiwanie się jako przynętą rybami objętymi wymiarami ochronnymi będzie stanowiło wykroczenie określone w art. 27b ust. 1pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, za które może być wymierzona kara ograniczenia wolności albo grzywny.

Ciąg dalszy artykułu Krzysztofa Gruszeckiego na stronie 61 WŚ 05-06/2020.

Zachęcamy również do prenumeraty Wędkarskiego Świata – szczegóły tutaj.

Autorzy