Czy ryby widzą kolory? Kolor przynęty

Czy kolor przynęty ma znaczenie? Czy ryby widzą kolory?

Głównym zmysłem służącym do zdobywania pokarmu u ryb jest węch. Środowisko wodne, w którym żyją ryby, pochłania wpadające do wody światło. W wodzie najmocniej pochłaniany jest kolor czerwony, więc dociera on do 2–3 m, a w bardzo przezroczystej wodzie nawet do 10 m. Najgłębiej jednak dociera kolor niebieski – nawet do 30 m, a w bardzo przezroczystej toni oceanu – do 400 m (zakres rozchodzenia się światła przedstawia wykres).

W mniej przezroczystej lub brudnej wodzie światło jest dodatkowo pochłaniane przez zawarte w niej zawiesiny, takie jak fito- i zooplankton, zakwity, garbniki. Powoduje to, że intensywność pochłaniania poszczególnych kolorów bardzo się zmienia w porównaniu z czystą wodą.

Ciąg dalszy artykułu Łukasza Pszczelińskiego na stronie 85 WŚ 04/2020.

Zachęcamy również do prenumeraty Wędkarskiego Świata – szczegóły tutaj.

Zobacz też:

Autorzy