Wędkarski Świat
https://wedkarskiswiat.pl/forum/

Regulamin Grand Prix FWŚ 2020
https://wedkarskiswiat.pl/forum/viewtopic.php?f=36&t=5833
Strona 1 z 1

Autor:  morrum [ Wt, 14 stycznia 2020, 00:34 ]
Tytuł:  Regulamin Grand Prix FWŚ 2020

Grand Prix FWŚ jest formą towarzyskiej zabawy ocierającej się ideą o zawody, rozgrywaną pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami Forum Wędkarskiego Świata, obejmującą wszystkie metody połowu dopuszczone przez RAPR.

Zasady zgłaszania:

1. Klasyfikowane gatunki ryb, , minimalne wymiary, progi obliczeniowe (dawniej progi zgłoszeniowe) z punktami za każdy 1cm powyżej i poniżej progu przedstawione są poniżej.

2. Punkty przyznawane są na podstawie długości ryby mierzonej od czubka głowy do końca płetwy ogonowej. Długość ryby jest zaokrąglana do pełnych centymetrów w dół. Za osiągnięcie progu obliczeniowego zgłaszany okaz zyskuje 100pkt. za każdy pełny centymetr powyżej tego progu dodawane są punkty zgodnie z wykazem z tabeli poniżej. Ryby, które osiągnęły minimum zgłoszeniowe, lecz nie osiągnęły wymiaru progu obliczeniowego za każdy centymetr brakujący do owego progu mają odejmowaną wartość punktową zgodną z tabelą od progowych 100pkt. W przypadku, gdy z powyższych wyliczeń wynika, iż za rybę spełniającą wymóg minimalnego rozmiaru zgłoszeniowego przysługuje 0 punktów, wówczas przyjmuje się 10 punktów jako minimalną wartość punktową takiej ryby.


3. Zgłoszenie ryby odbywa się przez zamieszczenie w bazie GP FWŚ (zamieszczenie w wątku) zdjęcia ryby wraz z miarką i zdjęcia ryby z łowcą oraz podaniem metody, przynęty/zanęty, użytego sprzętu oraz miejsca i daty połowu.
3a. Zdjęcia dotyczące jednego zgłoszenia muszą być wykonane tym samym aparatem i załączone do zgłoszenia w oryginale. Modyfikowane zdjęcia nie będą brane pod uwagę.
3b. Zdjęcia z łowcą i z miarką muszą być robione jedno po drugim w odstępie maksymalnie kilku minut.
3c. W przypadku, gdy zgłaszający wędkuje sam lub z różnych przyczyn nie chce publikować swojego wizerunku dopuszcza się też zdjęcie z miarką, na której widnieje forumowy nick zgłaszającego lub z takową kartką itp. obok zgłaszanego okazu. Jeśli zgłaszający nie chce publikować swojego wizerunku w internecie a zdjęcie takie posiada, proszony jest o przesłanie go do któregoś z moderatorów tematu - członków komisji poprzez Wiadomość Prywatną, mail bądź MMS celem identyfikacji bez publikowania zdjęcia.

4. Ryby zaliczane do klasyfikacji należy zgłosić w terminie maksymalnie 7 dni od dnia połowu (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach termin ten można przedłużyć informując o tym telefonicznie członków komisji).

5. Ryby mierzymy miarką o wyraźnie widocznej skali w centymetrach.

6. Ryby zgłaszane do zabawy mogą pochodzić z wód ogólnodostępnych PZW (podstawowa składka) oraz analogicznych wód spółek rybackich, łowisk specjalnych, dodatkowo płatnych PZW oraz innych dzierżawców wymagających posiadania karty wędkarskiej (spółki rybackie, towarzystwa wędkarskie), wód "bezpańskich", na których nie obowiązują opłaty a dostęp do wędkowania jest wolny oraz przybrzeżnej strefy Bałtyku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie z brzegu lub brodząc dla gatunków z tabeli przy zachowaniu odpowiednich przepisów.
6a. Dopuszczamy zgłoszenia ryb złowionych poza terenem RP - dotyczy to tylko i wyłącznie gatunków rodzimych słodkowodnych oraz dwuśrodowiskowych (bałtycki trolling) , posiadających normy medalowe(krajowe) miesięcznika "Wędkarski Świat". W przypadku takich zgłoszeń jako minimum zgłoszeniowe uznajemy próg brązowego medalu miesięcznika "Wędkarski Świat", liczymy punkty "normalnie" czyli próg obliczeniowy 100pkt. + centymetry ponad próg × punkty za centymetr lecz bez premii za przekroczenie norm medalowych oraz miejsce w tabeli rekordów.
W przypadku ryb łowionych poza granicami RP stosujemy nie tylko miejscowe, ale i nasze okresy ochronne i inne obostrzenia regulaminowe.

7. Gatunki ryb złowione podczas okresu ochronnego nie podlegają klasyfikacji.

8. Nie będziemy też uznawać:
- zgłoszeń ryb zapiętych poza obrębem głowy;
- zgłoszeń ryb ze zdjęciem bez miarki;
- zgłoszeń z niewyraźnymi zdjęciami;
- zgłoszeń ze zdjęciami zrobionymi poza łowiskiem;
- zgłoszeń ze zdjęciami grupowymi ryb;
- zgłoszeń ze zdjęciami na których widać, że obchodzono się z rybą w sposób niehumanitarny;
- zgłoszeń ze zdjęciami ryb martwych.

9. Ryby przekraczające najniższy próg medalowy WŚ, będą brane pod uwagę wyłącznie wtedy, gdy wrócą żywe do wody, w której zostały złowione. Należy to potwierdzić w zgłoszeniu, załączając zdjęcie na którym widać że ryba odzyskuje wolność, lub pisząc (jeśli byliśmy nad wodą sami i nie było komu zdjęcia zrobić), że ryba została wypuszczona.

10. Limit zgłoszeniowy dla ryb złowionych jednego dnia ustalamy łącznie na 4 sztuki, chyba że RAPR pozwala na mniej. W ciągu tygodnia wolno zgłosić nie więcej niż 14 ryb - złowionych w ciągu 7 kolejnych dni .

11. Premia za rekordowe ryby:
- 100 pkt za miejsce III;
- 150 pkt za miejsce II;
- 200 pkt za miejsce I.

12. Premia za medalowe ryby:
- 100 pkt za medal brązowy
- 150 pkt za medal srebrny
- 200 pkt za medal złoty


13. Przy podsumowaniu wyników całego sezonu wprowadzamy dodatkowe premie dla łowców największej liczby gatunków w danej edycji:
-750pkt. za największą liczbę gatunków
-500pkt. za drugie miejsce w tej kategorii
-300pkt. za 3 miejsce
-200pkt. za 4 miejsce
-150pkt. za 5 miejsce
-100pkt. za 6 miejsce
13b Premia powyższa przysługuje tylko uczestnikom, którzy zgłosili do GP okazy przynajmniej dwóch gatunków. W przypadku takiej samej liczby gatunków u 2 lub więcej uczestników o zajętym miejscu decyduje najwyżej punktowana ryba.

14. Każda próba świadomego wprowadzenia w błąd będzie skutkowała wyrzuceniem z zabawy.

14. Tabela punktowa:

Garunek......... próg ... ..minimum .. wartość . progi med.
...ryby...... obliczeniowy.....zgłosz.......1cm.......B./.S./.Z.

Amur....................80cm.......72cm........10pkt...90/100/110
Boleń...................57cm........51cm.......10pkt.....70/80/85
Brzana.................50cm........45cm.......10pkt.....60/70/80
Certa....................35cm........32cm.......25pkt.....40/43/45
Głowacica...........70cm.......70cm........10pkt.....80/90/100
Jaź........................40cm.......36cm........20pkt....45/50/55
Karaś srebrzysty..35cm.......31cm........20pkt....45/47/50
Karaś pospolity....30cm.......27cm........20pkt....45/47/50
Karp......................70cm.......63cm........10pkt....80/90/100
Kleń.......................40cm.......36cm.......15pkt....50/55/60
Krąp, Sapa, Rozpiór.35cm....31cm.......15pkt..------------------
Leszcz...................47cm.......42cm.......15pkt....60/65/70
Lin..........................40cm.......36cm.......20pkt....48/52/55
Lipień.....................35cm.......33cm.......20pkt....40/45/48
Łosoś.....................80cm.......72cm......10pkt..90/100/110
Miętus....................35cm.......31cm.......15pkt...45/55/60
Okoń.......................30cm.......27cm......20pkt....40/45/50
Płoć........................30cm.......27cm.......30pkt...38/40/42
Pstrąg potokowy...42cm.......37cm.......15pkt...50/60/65
Pstrąg tęczowy.....45cm........40cm.......15pkt...55/65/70
Sandacz................65cm........60cm.......10pkt...80/90/100
Sieja.......................40cm.......36cm.......20pkt....45/50/55
Sum.....................100cm........90cm........5pkt..150/170/200
Sumik karłowaty...30cm........27cm.......20pkt.-----------------
Szczupak...............65cm........60cm........5pkt...95/105/115
Świnka...................40cm........36cm.......20pkt...45/50/55
Tołpyga................75cm........70cm.........8pkt..90/110/120
Troć jeziorowa.......60cm........55cm.......20pkt..65/70/75
Troć wędrowna......60cm........55cm.......10pkt..75/85/95
Węgorz..................70cm........63cm.......10pkt....90/95/110
Wzdręga.................30cm........27cm.......30pkt....35/38/40


W GP FWŚ obowiązują ogólne okresy ochronne zawarte w RAPR 2019.

Autor:  morrum [ Śr, 15 stycznia 2020, 00:51 ]
Tytuł:  Re: Regulamin Grand Prix FWŚ 2020

Przykłady.

Płoć 28 cm = 100(próg 30cm) - 2cm(×30pkt) = 40pkt.

Okoń 51cm = 100(próg 30cm) + 21cm(×20) +200pkt za pierwsze miejsce w tabeli rekordów + 200 za złoty medal = 920 pkt.

Szczupak 120 złowiony za granicą = 100 za próg 65cm + 55 ×5 = 375pkt.

Szczupak 120 złowiony w Polsce = 100 za próg + 35×5 + 200 za złoty medal i + 200 za pierwsze miejsce w tabeli =775pkt.


Sandacz 79 cm. = 100(próg65cm) + 14cm×10pkt. =240pkt.

Sandacz 79cm. z łowiska zagranicznego niesklasyfikowany, nie spełnia morn brązowomedalowych.


Wybaczcie tą nietypową a czaso i pracochłonną tabelkę. Mając do dyspozycji tylko telefon i tak jestem zadowolony z efektu.

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/