Dzień Ryby w Helu - 29.07.2017!

Dzień Ryby w Helu - 29.07.2017!

"Szanowni Państwo

Podczas tegorocznego Dnia Ryby w Helu, który odbędzie się 29 lipca będziemy starali się przybliżyć wiedzę na temat  okonia, szczupaka oraz certy. Pragniemy zwrócić w ten sposób uwagę odbiorców na różnorodność zagrożeń, z którymi mierzą się rodzime gatunki ichtiofauny. Hasłem przewodnim tegorocznej imprezy jest:

,,Miej oko(ń) na Bałtyk"

Okoń jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych ryb Polski, bowiem spotkać go można w krainie pstrąga jak i w zeutrofizowanych jeziorach typu linowo – szczupakowego. Występuje również w strefie przybrzeżnej Bałtyku, gdzie tworzy populację osiadłą oraz amfidromiczną. Dorasta do 50 cm  i może osiągać 2 kg. Niegdyś okoń z gospodarczego punktu widzenia był gatunkiem mało cennym, jednak ze względu na walory smakowe mięsa stał się rybą pożądaną przez konsumentów. Jest gatunkiem ważnym gospodarczo, licznym, jednak w dalszym ciągu wymagającym promocji. Na naszych stołach oraz w nadmorskich smażalniach i restauracjach coraz częściej pojawiają się gatunki ryb pochodzące z innych akwenów bądź z hodowli, a bałtyckie gatunki, nawet jeśli pojawiają się w karcie dań, stanowią jedynie niewielką ich część.

Szczupak to ryba niegdyś pospolita zarówno w wodach słodkich jak i w pobliżu rzecznych ujść oraz w nadmorskich zalewach i zatokach. Może osiągać masę ponad 20 kg i dorastać do ok 130 cm. Dawniej była ważnym obiektem przybrzeżnych połowów rybackich i wędkarskich. Niestety, dekady temu, takie czynniki jak destrukcja podwodnych łąk, regulacja i zabudowa rzek przy jednoczesnej intensywnej presji rybackiej, doprowadziły do gwałtownego spadku morskich populacji szczupaków. Obecnie ochrony wymagają nie tylko same ryby, lecz przede wszystkim ich siedliska. Lata nieobecności na targach rybnych szczupaków łowionych w morzu, usunęły ten gatunek ze świadomości nadmorskich konsumentów. Istnieje zatem potrzeba odbudowania społecznej wiedzy o morskich populacjach szczupaków i uzyskania akceptacji dla działań mających na celu ich odtworzenie.

Certa to gatunek odbywający najdłuższe wędrówki spośród ryb karpiowatych zamieszkujących wody naszego kraju. Dorasta do 40 cm i może osiągać masę powyżej 1 kg. Niegdyś była ona liczna w wodach Zatoki Gdańskiej, skąd rokrocznie wędrowała na tarło w górę Wisły. Niestety, wybudowana pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia zapora we Włocławku zamknęła jej drogę do miejsc rozrodu. Spowodowało to załamanie stada certy i wykształcenie się dwóch subpopulacji: starej, anadromicznej, która szukała alternatywnych miejsc do rozrodu, wpływając do innych dopływów Wisły oraz słodkowodnej, odbywającej migrację od zapory we Włocławku w górę rzeki. Dziś wędrownych cert pozostało niewiele, a ich populację wspomaga się poprzez zarybienia. Dzięki temu nielicznie poławia się jeszcze te smaczne ryby w dolnej Wiśle i Zatoce Gdańskiej. Należy zadbać o czystość, a szczególnie drożność i naturalny charakter Wisły, aby certy mogły zostać w pełni przywrócone naturze.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Dnia Ryby w Helu. Warto bowiem włączyć się w wydarzenie, które ma na celu zjednoczenie instytucji oraz obywateli wokół ochrony zasobów Morza Bałtyckiego.

PLAN IMPREZ:

Bulwar Nadmorski im. Prof. Kazimierza Demela przy ulicy Morskiej:

 • „Skamieniałości polskich plaż”  - Zakład geologii Morza Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
 • „W ujściach nadmorskich rzek” –  Nadmorski Park Krajobrazowy oraz Błękitna Szkoła we Władysławowie
 • „Ptaki Bałtyku”  – Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
 • „Nie zadeptuj dżdżownika na plażowych patykach” -  Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
 • ,,Zrównoważona turystyka wędkarska” – Federacja Zielonych Gaja 
 • ,,Siedliska ryb morskich” – Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego 
 • ,,Adoptuj Sandacza” – Fundacja Ratuj Ryby 
 • Sklepik fokarium - bonusy przy zakupach – plakaty, ulotki,  pamiątki, „Smaki Bałtyku” 

 

Bulwar Nadmorski im. Prof. Kazimierza Demela przy Muzeum Rybołówstwa - imprezy na i w pobliżu sceny estradowej, Urząd Miasta Hel

 • Konkurs budowania ryb z piasku
 • Teatr Kulinarny
 • ,,Bajeczna fiesta” – Interaktywny spektakl plenerowy dla dzieci o tematyce ekologicznej
 • Koncert ,,Spod znaku wiatru i wody” – zespół DRAKE
 • Gry, zabawy i konkursy na scenie
 • Koncert zespołu ,,Letni Chamski Podryw”

 

Plac przed wejściem do fokarium Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry IO UG:

 • ,,Na stół...RYBA”! , „LEGO - Rzeka idealna”; ,,Rybne domino”, Dizajn RYBA”, ,,Rzeka idealna”- gry i zabawy edukacyjne – Klub Gaja
 •  „Bawię się i wiem” – Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry  IO UG
 • „Błękit – kolor nie tylko morza” – WWF Polska

 

Fokarium Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego:

 • Trening medyczny fok, gościnnie - prelekcje o rybach ! (11.00, 12.30, 14.00, 16.30)
 • Kiosk fokarium – bonusy przy zakupach – plakaty, ulotki,  pamiątki, „Smaki Bałtyku”

Pomosty Parku Wydmowego przy ulicy Portowej:

 • „Bez ryb nie będzie ryb”, ,,Bez ryb nie będzie fok”, ,,Bez ryb nie będzie morświnów” – Dlaczego? Wyjaśnią pracownicy Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na trzech stoiskach edukacyjnych
 • ,,Poznaj pracę rybaka łodziowego” – po świeże ryby i na naukę filetowania zapraszają helscy rybacy do RYBACZÓWKI
 • „Morskie opowieści o rybach i rybakach” – Roman Boszke
 • „Ryby na zdrowie” – „Jedz Zdrowiej” Jagna Skóra, Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

 

ul. Portowa:

 • Dom Morświna – wstęp bezpłatny
 • Kino Morświna – filmy przyrodnicze (repertuar dostępny na stoiskach)
 • Ekspozycja alternatywnych narzędzi połowowych – Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Wybrane restauracje zapraszają na specjalne danie Dnia Ryby w Helu (do zamówionego dania dnia wyjątkowe upominki):

 • BAR BUSOLA
 • BAR HELLO
 • BAR TO TU
 • CAFE CLASIC
 • MASZOPERIA
 • PUB ADMIRAŁ NELSON
 • PUB CAPTAIN MORGAN
 • RESTAURACJA FALA
 • RESTAURACJA KASZPUBSKA
 • RESTAURACJA KUTTER
 • RESTAURACJA LWIA JAMA
 • RESTAURACJA NORDA
 • RESTAURACJA STARA WĘDZARNIA
 • TAWERNA HELIOS

 

ŚLADAMI BAŁTYCKIEJ PRZYRODY – ekologiczna gra terenowa (szczegóły na stoiskach)

Godz. 16.00 ,,OKO(Ń) NA BAŁTYK” – happening  klubu GAJA

OPRAWA ARTYSTYCZNA WYDARZENIA STOWARZYSZENIE KULTYWATOR

 

Z A P R A S Z A M Y !

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i partnerzy."

Autor artykułu

Sylwia Gościmska
Sylwia Gościmskastały współpracownik Profil autora

Komentarze (0)

Zaloguj się tutaj, aby dodać komentarz
« Wróc do listy
Dargon