Gładzica - charakterystyka ryby

Gładzica, to ryba morska, podobna do flądry i także należąca do rzędu płastug, czyli promieniopłetwych. Ich charakterystyczną cechą, jest położenie oczu z jednej strony ciała, podczas gdy drugi jest bezoki i niezabarwiony. W stadium larwalnym jest symetryczna i dopiero w trakcie wzrostu jej oczy przesuwają się na jeden bok głowy.

Gładzica – występowanie

Gładzica spotykana jest wzdłuż europejskich wybrzeży Oceany Atlantyckiego, a także w Morzu Białym, Morzu Śródziemnym i w Morzu Bałtyckim. Żyje na głębokości do maksymalnie 200 m. Jej podgatunek, który można spotkać w Bałtyku, to Pleuronectes platessa baltica – gładzica bałtycka.

Populacja gładzicy w większości mórz jest na stabilnym poziomie, a połowy prowadzi się w systemie zrównoważonym, który nie zagraża gatunkowi. W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych ma status LC – najmniejszej troski – i nie jest objęta żadnymi formami ochrony.

Czym charakteryzują się gładzice?

Poza mocno spłaszczonym i owalnym ciałem, gładzice mają drobne łuski. Oczy wyłupiaste, zawsze z prawej strony. Lewa strona od spodu, ubarwienie blade, białawe lub różowawe. Prawy bok ubarwiony bardzo charakterystycznie, na oliwkowo lub brązowo z niewielkimi pomarańczowymi lub blado czerwonymi plamkami. U starszych ryb cętki te mają obwódkę w jaśniejszym odcieniu. Barwa skóry różni się w zależności od podgatunku i miejsca występowania – ryba ta dostosowuje się do panujących warunków środowiskowych. Za oczami występuje grzebień zaoczny w postaci kilku kostnych wyrostków. Ze względu na to, że żywi się w znacznej mierze skorupiakami, jej zęby są ostre i gęsto ułożone, co umożliwia miażdżenie muszli.

Wymiary gładzicy

Gładzice osiągają przeciętnie wielkość 50 cm, ale zdarzają się osobniki o 1 m długości, dochodzące do 7 kg wagi. Prowadzą dzienny tryb życia, ale najbardziej aktywne są w czasie zmierzchu. W dzień żyją zagrzebane w mulistym lub piaszczystym dnie, wystawiając jedynie oczy i czekając na pojawienie się potencjalnej ofiary. Jej łupem padają bezkręgowce, takie jak skorupiaki, mięczaki i wieloszczety.

Gładzice żyją nawet do 50 lat, ale przeciętnie dożywają od 5 do 20 lat, zależnie od zbiornika, w którym występują. Są cenione w rybołówstwie, gdyż ich delikatne mięso uchodzi za niezwykle smaczne.

Jak rozmnażają się gładzice?

Gładzice, to ryby jajorodne. W trakcie okresu godowego, nazywanego tarłem, samice składają ikrę, a samce uwalniają wprost do wody plemniki w celu zapłodnienia jaj. Określenie „tarło” ma związek z zachowaniem ryb w jego czasie. Robią się one wtedy nerwowe i ocierają się bokami o siebie nawzajem i o dno.

Ze względu na to, że gładzice potrzebują do rozrodu chłodnej wody i dużego zasolenia, tarliska znajdują się przede wszystkim w zachodniej części Morza Bałtyckiego. Tarło rozpoczyna się w maju i trwa do połowy lipca. Samica gładzicy składa od 50 tysięcy jajeczek do nawet pół miliona. Ikra żyje w pelagialu, co oznacza, że swobodnie unosi się w dobrze naświetlonej i natlenionej warstwie wody. W fazie larwalnej ryby również początkowo prowadzą pelagialny tryb życia, by później opaść na dno. Rozwijają się, jednocześnie przechodząc metamorfozę. Symetryczne, rybie ciało w czasie wzrostu zmienia się, a oczy i część kości czaszkowych przenoszą się na jeden z boków głowy. Gładzice osiągają zdolność do rozrodu w wieku 3 do 4 lat.

Szczegóły
Artykuły
Autorzy