...
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Jesteś Młodym Pasjonatem Ryb? Postaw Na Karierę Ichtiologa!

Jesteś młodym pasjonatem ryb? Postaw na karierę ichtiologa!
Ichtiologia (Źródło: Getty Images signature by Canva)

Od dziecka ciągnie Cię nad wodę? Czujesz, że to Twoje środowisko naturalne? Już jako mały szkrab wolałeś/-aś pojechać z tatą na ryby niż kopać piłkę na podwórku? W takim razie zawód ichtiologa jest stworzony dla Ciebie. Możesz połączyć swoją pasję z pracą zawodową. Zostań studentem na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Ichtiologia i Akwakultura.

Kiedy rozwinęła się Ichtiologia?

Już człowiek pierwotny interesował się wodnymi stworzeniami. Chińczycy zaczęli hodować ryby w stawach blisko 5500 lat temu. Spisali nawet pierwszy w historii poradnik o hodowli ryb słodkowodnych. Biologią ryb, w dość szerokim zakresie, zajmowali się starożytni Grecy. Arystoteles stworzył pierwszą taksonomiczną klasyfikację ponad stu gatunków ryb śródziemnomorskich.

Za ojca ichtiologii uważa się szwedzkiego przyrodnika Petera Artedi, współpracownika Linneusza, który sprecyzował pojęcie gatunku i odmiany, połączył gatunki w rodzaje i nadał im nazwy.

Pierwsze polskie opisy ryb pojawiły się w XV wieku. Było to dzieło Jana Długosza “ Chorographia Regni Poloniae”. Opisał on niektóre gatunki ryb, w tym leszcza i sieję. Natomiast w XVI wieku powstał pierwszy polski tekst o rybołóstwie. Nosił on wdzięczny tytuł “O sprawie, Sypaniu, Wymierzaniu y Rybieniu stawów. A także o Przekopach, o Ważeniu y prowadzeniu Wody. Książki wszystkim gospodarzom potrzebne. Przez Olbrychta Strumieńskiego z Mysłowic Urzędnika Balickiego wydane”. Ciekawy tytuł, prawda? Zwróćcie uwagę na nazwisko autora, które jako żywo nawiązuje do wody.

Czym w dzisiejszych czasach zajmuje się Ichtiologia?

Ichtiologia bada życie ryb i innych wodnych stworzeń oraz ich interakcje z innymi organizmami i roślinami. W dzisiejszych czasach zakres badań ichtiologicznych powiększył się o wiele dziedzin “okołorybnych”. Jak chociażby: hodowla ryb w sztucznych warunkach, wpływ stosowanych leków na zdrowie człowieka, transport ryb, a także zagrożenia dla ich rozwoju w środowisku naturalnym, wpływ zmian środowiska czy zatrucie wód. W związku z postępem cywilizacyjnym i szybko zmieniającymi się warunkami w środowisku naturalnym, ichtiologia staje przed coraz to nowszymi wyzwaniami.

Jesteś młodym pasjonatem ryb? Postaw na karierę ichtiologa!
Pobieranie próbek wody (Źródło: Getty Images Signature by Canva)

Ichtiolog – to brzmi dumnie!

Ichtiolog to specjalista w dziedzinie ryb i innych organizmów wodnych. Jego działania obejmują głównie sferę naukową (zbieranie i analizowanie danych, badania, planowanie itp.), ale też praktyczną (zarządzanie hodowlą czy zbiornikami wodnymi). Praca ichtiologa ma też wymiar edukacyjny i zwraca szczególna uwagę na takie aspekty gospodarki jak: ochrona środowiska, zrównoważony rozwój organizmów wodnych czy bioróżnorodność ekosystemu wodnego.

Jak widzimy jest to praca połączona z misją. Praca ichtiologa ma ogromne znaczenie dla całej gospodarki, ochrony środowiska i ogółu społeczeństwa. Jest zatem ważna i godna docenienia.

Co po studiach?

Biorąc pod uwagę, że to “świeży” kierunek, bo uruchomiony w roku akademickim 2021/2022, tak wysoce wykształconych ichtiologów jest na rynku pracy jeszcze niewielu.

Studia mają formę stacjonarną, trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym inżynierskim. Nabór na rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się 7 czerwca. Informacje na stronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jesteś młodym pasjonatem ryb? Postaw na karierę ichtiologa!
Monitoring podwodnego życia (Źródło: Getty Images Signature by Canva)

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie jako ichtiolodzy m. in.: w gospodarstwach zajmujących się produkcją ryb, w ośrodkach zarybieniowych, a także w Polskim Związku Wędkarskim czy na terenie obszarów chronionych, takich jak parki narodowe i krajobrazowe. Mogą też pracować jako inspektorzy nadzoru rybackiego w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz w Państwowej Straży Rybackiej. Sami mogą zakładać i prowadzić gospodarstwa rybne. Jako specjaliści wodnego świata kierują gospodarką na rzekach i jeziorach zarówno w Polsce, jak i w innych krajach EU. Swoją wiedzę wykorzystują też pracując w placówkach badawczo-rozwojowych, labolatoriach oraz ośrodkach doradztwa rolniczego. Ichtiologów zatrudniają też uczelnie, muzea zajmujące się historią naturalną, oceanaria i ogrody zoologiczne. Widzimy więc, że możliwości jest wiele.

A zatem, Młody Wędkarski Narybku, zdobywaj wiedzę ku chwale i pożytkowi całego wędkarskiego świata! Powodzenia!

ZOBACZ TAKŻE

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.