Wymiar ochronny

Wymiary ochronne – dotyczą poszczególnych gatunków ryb, wraz z podaniem minimalnej długości, poniżej której obowiązuje bezwzględny zakaz ich łowienia. Wymiary ochronne, obok okresów ochronnych – to podstawowy element regulowania połowów, którego celem jest dbałość o właściwy rozwój gatunków, a także całego rybostanu. Nie zastosowanie się do tego wymogu wiąże się z nałożeniem grzywny finansowej od 50 do 500 złotych. Oczywiście samo złowienie niewymiarowej ryby nie jest karane, bo to okoliczność losowa, jednak jeśli wędkarz natychmiast jej nie wypuści – wówczas mogą dosięgnąć go wspomniane konsekwencje. Warto więc zawsze posiadać w swoim ekwipunku wędkarskim prostą taśmę mierniczą. Określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi minimalna długość danej ryby, liczona jest od czubka pyska aż po koniec płetwy ogonowej. Co ciekawe, na wodach znajdujących się pod zarządem Polskiego Związku Wędkarskiego, jak również prywatnych podmiotów, limity wymiarów ochronnych mogą różnić się w obrębie jednego gatunku. W żadnym wypadku nie mogą być jednak mniejsze, niż określone w ministerialnym rozporządzeniu. Rozpiętość wymiarów ochronnych dla poszczególnych ryb jest zależna od gatunku i waha się od 15 cm do nawet 70 cm.

40 cm
40 cm
Brak
Do 25 cm
Do 30 cm
Do 25 cm
Do 25 cm
Do 30 cm
35 cm
15 cm z wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia
W rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San oraz w rzece Odrze i jej dopływach do granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach - do 25 cm, w pozostałych wodach -do 30 cm
50 cm
70 cm
50 cm
Autorzy